img-cover
logo

Công Ty TNHH Mua Bán Nợ Quốc Tế Việt Nam

  • Địa chỉ: Tầng 2, Số 81 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: 20 - 150 người
  • Website: https://vnfin.vn
VNFIN có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các dịch vụ thu hồi nợ như: thu nợ quá hạn, thu hồi các khoản nợ trước khi xét xử và thu hồi nợ theo tư pháp. Chúng tôi có kinh nghiệm xử lý nợ đa dạng và hợp tác để hỗ trợ cao nhất cho quyền lợi khách hàng. Chúng tôi luôn đặt danh tiếng của công ty và đối...
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp