img-cover
logo

Công Ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Truyền Tải Điện - Chi Nhánh Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia

  • Địa chỉ: Số 1111D đường Hồng Hà - Phường Chương Dương - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam
  • Quy mô: Trên 300 người
Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), được thành lập theo Quyết định số 666/QĐ-EVNNPT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trên cơ sở tổ chức lại các Xưởng, Đội hoạt động trong lĩnh vực th...
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp