img-cover
logo

Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Bất Động Sản Danh Khôi

  • Địa chỉ: 40-42 Đường Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: 20 - 150 người
40-42 Đường Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp