img-cover
logo

Công Ty Cổ Phần Đông Nam Dược Đại Sinh

  • Địa chỉ: Thị Tứ Bảo Sơn, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
  • Quy mô: 150 - 300 người
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC ĐẠI SINH


Thị Tứ Bảo Sơn, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam


Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp