img-cover
logo

Công Ty Cổ Phần Gamuda Land (Hcmc)

  • Địa chỉ: Số 68, đường N1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: 20 - 150 người
CÔNG TY CỔ PHẦN GAMUDA LAND (HCMC)
Số 68, đường N1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng