img-cover
logo

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Kim Long

  • Địa chỉ: 489 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: 20 - 150 người
  • Website: https://kimlongcorp.com
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ KIM LONG – Kim Long Corp (KLC) là một trong những nhà phân phối công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm và giải pháp chất lượng cao nhất cho các doanh nghiệp ở Việt Nam và khu vực Đông Dương
Sứ Mệnh:
• Cung cấp giải pháp sáng tạo và hiệu quả c
...
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng