img-cover
logo

Công Ty TNHH Arisu Bbq & Coffee

  • Địa chỉ: 286 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 03, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: 20 - 150 người
CÔNG TY TNHH ARISU BBQ & COFFEE


286 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 03, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp