img-cover
logo

Công Ty TNHH Asiatic Việt Nam

  • Địa chỉ: Xí nghiệp 26-4, Km 15, Quốc lộ 1A, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
  • Quy mô: 20 - 150 người
CÔNG TY TNHH ASIATIC VIỆT NAM


Xí nghiệp 26-4, Km 15, Quốc lộ 1A, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp