img-cover
logo

Công Ty TNHH Thực Phẩm Hải Nông

  • Địa chỉ: T4, P1-0444-0447, TN The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quy mô: Dưới 20 người
Công ty TNHH Thực Phẩm Hải Nông
T4, P1-0444-0447, TN The Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp