img-cover
logo

Công Ty TNHH Asel Việt Nam

  • Địa chỉ: Villa 109, khu biệt thự Thành Công, số 3 Thành Công, HN
  • Quy mô: 150 - 300 người
Tên đầy đủ: Công ty TNHH ASEL Việt Nam (ASEL Việt Nam Ltd., Co)
- Ngày thành lập: 9/9/2009.
Với 02 thành viên sáng lập. Thành viên Tổng Công ty Đầu tư Trúc Bạch.
- TCT Đầu tư Trúc Bạch : Thành lập năm 2003. Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và Xây Dựng. Trụ sở là tòa nhà Trúc
...
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp