img-cover
logo
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vật Tư Xây Dựng Lê Thanh
  • Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Công Hoan, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: 150 - 300 người
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ XÂY DỰNG LÊ THANH
Số 8 Nguyễn Công Hoan, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Vị trí đang tuyển dụng