img-cover
logo

Công Ty TNHH Phát Thành Nam

  • Địa chỉ: 823 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: 150 - 300 người
CÔNG TY TNHH PHÁT THÀNH NAM
823 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp