img-cover
logo

Công Ty TNHH Kinh Doanh An Gia Homes

  • Địa chỉ: 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: Trên 300 người
CÔNG TY TNHH KINH DOANH AN GIA HOMES

địa chỉ: 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn, môi giới bất động sản. Dịch vụ quản lý bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản
Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng