img-cover
logo
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hưng Thịnh
  • Địa chỉ: 163 Hoa Lan, Phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
  • Quy mô: Trên 300 người
  • Website: propertyx.com.vn
+ Tìm kiếm - Tư vấn và chăm sóc khách hàng.
+ Chốt giao dịch, tư vấn các quy trình pháp lý giao dịch và chăm sóc khách hàng hiệu quả.
Vị trí đang tuyển dụng