img-cover
logo

Công Ty CP Hóa Chất Và Vật Liệu Điện Sài Gòn

  • Địa chỉ: 109 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: Dưới 20 người
Công Ty CP Hóa Chất Và Vật Liệu Điện Sài Gòn
109 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia sẻ việc làm
Vị trí đang tuyển dụng