img-cover
logo
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Mb Regentox Việt Nam
  • Địa chỉ: Số 5 đường số 15 Khu dân cư Bình Phú , phường 11, quận 6, Hồ Chí Minh
  • Quy mô: Dưới 20 người
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MB REGENTOX VIỆT NAM


Số 5 đường số 15 Khu dân cư Bình Phú , phường 11, quận 6, Hồ Chí Minh
Vị trí đang tuyển dụng