img-cover
logo
Xí Nghiệp Xây Dựng Số 2 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Đô Thị Udic - Công Ty TNHH Một Thành Viên
  • Địa chỉ: Số Nhà 3+4 Lô 10A, Đường Trung Yên 3, Khu đô thị mới Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Quy mô: 20 - 150 người
XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 2 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số Nhà 3+4 Lô 10A, Đường Trung Yên 3, Khu đô thị mới Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Được thành lập theo Quyết định số 77
...
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp