img-cover
logo
Hệ Thống Mầm Non Tràng An - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Giáo Dục Dịch Vụ Xa La
  • Địa chỉ: Tầng 3, tòa CT6A Khu đô thị Xa La (mặt đường 70, gần viện K Tân Triều)
  • Quy mô: Trên 300 người
Hệ thống Mầm non Tràng An - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Giáo Dục Dịch Vụ Xa La

Tầng 3, tòa CT6A Khu đô thị Xa La (mặt đường 70, gần viện K Tân Triều)

Trường mầm non tự thục
+ Thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục, huy động được sự đóng góp của cha mẹ học sin
...
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp