img-cover
logo
Arisu Bbq & Coffee
  • Địa chỉ: 286 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3, TP.HCM
  • Quy mô: Dưới 20 người
ARISU BBQ & COFFEE


286 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3, TP.HCM

Lĩnh vực kinh doanh:Thực phẩm, đồ uống

Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp