img-cover
logo
Công Ty Cổ Phần Giovanni Pos
  • Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Sao Mai Plaza, 435A Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Quy mô: Dưới 20 người
 Rà soát, kiểm tra đối chiếu, hoàn thiện chứng từ kế toán, xuất hóa đơn
 Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó
 Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty
 Cập
...
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp