img-cover
logo
Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Sao Mới
  • Địa chỉ: 120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
  • Quy mô: 20 - 150 người
  • Website: novas.com.vn
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SAO MỚI
120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt NamCÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SAO MỚI
120 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Vị trí đang tuyển dụng

Không có việc làm phù hợp