img-cover
logo
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Xây Dựng C.N.M
  • Địa chỉ: 35 đường D20, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: 150 - 300 người
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG C.N.M
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng kh
...
Vị trí đang tuyển dụng