img-cover
logo
Công Ty Cổ Phần Tầm Long Đa Mi
  • Địa chỉ: Thôn Đa Mi, Xã La Ngâu, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
  • Quy mô: 20 - 150 người
CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM LONG ĐA MI
Thôn Đa Mi, Xã La Ngâu, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam


Vị trí đang tuyển dụng