img-cover
logo
Tập Đoàn Chubb - Công Ty Bhnt Chubb Life Việt Nam - Chi Nhánh Thái Bình
  • Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Viettel, 431 Đường Trần Hưng TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
  • Quy mô: Trên 300 người
Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam cung cấp các sản phẩm bảo hiểm chuyên ngành và linh hoạt bao gồm Bảo hiểm Tài sản, Thương vong, Hàng hải, Tài chính, Năng lượng & Dịch vụ công ích, cũng như Bảo hiểm Sức khỏe & Tai nạn. Hoạt động của Chubb tại Việt Nam được thừa hưởng kinh nghiệm toàn cầu và sự a...
Vị trí đang tuyển dụng