img-cover
logo
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư A&b Việt Nam
  • Địa chỉ: Số 45 phố Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  • Quy mô: Trên 300 người
Số 45 phố Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Vị trí đang tuyển dụng