img-cover
logo
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Hoàng Gia
  • Địa chỉ: Số 8 Đường Đặng Đại Độ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Quy mô: 150 - 300 người
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HOÀNG GIA
Số 8 Đường Đặng Đại Độ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô tả: Giáo dục và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

(trừ dạy về tôn giáo; các trường củ
...
Vị trí đang tuyển dụng