Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bến Tre, Gia Lai, Kon Tum
 1 triệu - 3 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bến Tre, Bình Dương
 25 triệu - 30 triệu
 31/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang
 4 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 22/06/2018
 Bến Tre, Cà Mau, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh
 12 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng
 >= 30 triệu
 30/06/2018
 Bến Tre, Đà Nẵng, Kon Tum, Thừa Thiên Huê, Vĩnh Long
 Thương lượng
 30/06/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bến Tre, Gia Lai, Kon Tum
 1 triệu - 3 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, An Giang, Bến Tre, Bình Dương
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bến Tre, Bình Dương
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Tháp
 Thương lượng
 20/08/2018
 Bến Tre
 25 triệu - 30 triệu
 31/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm