Tuyển dụng nhanh tại Bắc Ninh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 19/04/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Phú Thọ
 10 triệu - 14 triệu
 30/05/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
 6 triệu - 8 triệu
 15/04/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định
 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2019
 Bắc Ninh
 10 triệu - 15 triệu
 18/04/2019
 Bắc Ninh

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Bắc Ninh
 15 triệu - 30 triệu  31/03/2019
 Bắc Ninh
 7 triệu - 12 triệu  30/03/2019
 Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/03/2019
 Bắc Ninh
 10 triệu - 13 triệu  31/03/2019
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu  31/03/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Bình
 15 triệu - 30 triệu  30/03/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 6 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  31/03/2019
 Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu  06/04/2019
 Bắc Ninh
 20 triệu - 30 triệu  31/03/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên
 25 triệu - 30 triệu  08/05/2019
 Bắc Ninh
 8 triệu - 12 triệu  15/04/2019
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu  01/05/2019
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu  30/04/2019
 Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu  30/03/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kỹ Thuật

 7 triệu - 10 triệu
 19/04/2019
 Bắc Ninh

Nhân Viên Pe

 7 triệu - 10 triệu
 29/05/2019
 Bắc Ninh

Trợ Lý Kinh Doanh

 5 triệu - 7 triệu
 28/03/2019
 Bắc Ninh