Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Bắc Ninh

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2018
 Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 15/11/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 12/12/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 31/12/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh
 Thương lượng
 31/12/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 31/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tây, Hòa Bình, Hưng Yên
 7 triệu - 14 triệu
 15/11/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 12/12/2018
 Bắc Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm