Tuyển dụng tiêu điểm

 Thương lượng
 15/02/2018
 Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Yên Bái

 VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 26/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm