Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 12 triệu - 25 triệu 29/09/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên
 10 triệu - 15 triệu 25/09/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai
 10 triệu - 20 triệu 05/10/2020
 Bắc Ninh
 10 triệu - 20 triệu 05/10/2020
 Bắc Ninh
 6 triệu - 8 triệu 30/09/2020
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 20 triệu - 30 triệu 03/10/2020
 Bắc Ninh
 12 triệu - 25 triệu 29/09/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lào Cai, Thái Nguyên
 10 triệu - 30 triệu 30/09/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
 10 triệu - 25 triệu 01/10/2020
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu 10/10/2020
 Bắc Ninh
 12 triệu - 30 triệu 27/09/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 20 triệu - 30 triệu 26/09/2020
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Giám Sát Kinh Doanh Sơn

 12 triệu - 30 triệu
 27/09/2020
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc