Tuyển dụng nhanh tại Bắc Ninh

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng

 VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 10/04/2018
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 01/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Giang
 5 triệu - 7 triệu
 22/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định
 5 triệu - 7 triệu
 11/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lai Châu, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 21/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ
 Thương lượng
 18/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
 Thương lượng
 18/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
 Thương lượng
 18/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 01/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 Thương lượng
 20/04/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 20/04/2018
 Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm