VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2018
 Bắc Ninh, Bình Dương
 7 triệu - 10 triệu
 09/09/2018
 Bắc Ninh, Bình Dương
 10 triệu - 12 triệu
 18/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 12/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Giang
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên
 5 triệu - 7 triệu
 14/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 09/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Tây
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Bắc Ninh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2018
 Bắc Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm