Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu
 16/02/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 05/02/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Bắc Giang
 Thương lượng
 31/03/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 20/02/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 14/03/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 21/03/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 10/02/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên
 12 triệu - 15 triệu
 13/03/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng
 7 triệu - 10 triệu
 08/04/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm