Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Hải Dương
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Long

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu  30/06/2019
 Bắc Giang, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu  31/05/2019
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu  31/05/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng
 10 triệu - 20 triệu  21/06/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu  30/05/2019
 Bắc Giang
 10 triệu - 15 triệu  30/05/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 Thương lượng 30/05/2019
 Bắc Giang
 8 triệu - 20 triệu  30/05/2019
 Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu  30/05/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu  16/06/2019
 Bắc Giang
 12 triệu - 15 triệu  31/05/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Lào Cai, Nghệ An, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu  25/05/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu  25/05/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 5 triệu - 7 triệu  31/05/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Hải Dương

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm