Tuyển dụng nhanh tại Bắc Giang

 Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 19/04/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Phú Thọ
 10 triệu - 14 triệu
 30/05/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng

 Việc làm mới

 6 triệu - 8 triệu  10/04/2019
 Bắc Giang
 6 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu  05/04/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  24/05/2019
 Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang
 8 triệu - 10 triệu  15/04/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 15 triệu  30/03/2019
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu  31/03/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 20 triệu  22/04/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 25 triệu - 30 triệu  31/03/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Nam Định, Khác
 10 triệu - 18 triệu  15/04/2019
 Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu  31/03/2019
 Bắc Giang
 6 triệu - 15 triệu  31/03/2019
 Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu  31/03/2019
 Bắc Giang, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 7 triệu - 10 triệu
 27/03/2019
 Bắc Giang

Kỹ Sư Điện

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình