Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu  30/11/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 15 triệu - 25 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên
 7 triệu - 15 triệu  30/09/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 20 triệu  26/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu  12/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 15 triệu - 30 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 10 triệu - 12 triệu  10/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu  30/09/2019
 Bắc Giang
 25 triệu - 30 triệu  04/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên
 10 triệu - 12 triệu  27/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên
 8 triệu - 15 triệu  30/09/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Nam Định, Quảng Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Quản Lý Kho - Nhà Máy Tân Thịnh

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2019
 Bắc Giang

Giám Sát Bán Hàng Lương 1 Triệu / Ngày

 25 triệu - 30 triệu
 04/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên

Lái Xe Taxi Không áp Doanh Số, ưu Tiên Lái Mới

 10 triệu - 12 triệu
 27/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên