Tuyển dụng nhanh tại Bắc Giang

 Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 15 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Nghệ An, Thanh Hóa

 Việc làm mới

 10 triệu - 15 triệu  31/07/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu  30/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 15 triệu - 20 triệu  16/08/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Hòa Bình, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  30/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh
 7 triệu - 10 triệu  30/07/2019
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu  31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  30/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 8 triệu - 15 triệu  31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu  31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng, Nghệ An, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu  15/09/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam
 10 triệu - 12 triệu  29/09/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên
 9 triệu - 10 triệu  30/07/2019
 Bắc Giang, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu  18/07/2019
 Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu  30/07/2019
 Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Nam Định, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu  30/07/2019
 Bắc Ninh, Bắc Giang
 7 triệu - 10 triệu  01/08/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương
 7 triệu - 10 triệu  31/07/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh Thang Máy

 12 triệu - 15 triệu
 15/09/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam

Lái Xe Taxi Không áp Doanh Số, ưu Tiên Lái Mới

 10 triệu - 12 triệu
 29/09/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên

Nhân Viên Thiết Kế [thái Nguyên - Bắc Giang]

 9 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Bắc Giang, Thái Nguyên

PG-pb Điện Máy Xanh

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2019
 Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Nam Định, Quảng Ninh