VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 27/05/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 14/06/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 22/06/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Cao Bằng, Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Cạn
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Yên Bái
 10 triệu - 12 triệu
 20/08/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 17/08/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái
 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu
 10/06/2018
 Bắc Ninh, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 18/07/2018
 Hưng Yên, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lào Cai, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm