Tuyển dụng nhanh tại Yên Bái

 Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Lào Cai, Yên Bái
 >= 0
 31/03/2018
 Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái
 Thương lượng
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Yên Bái
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 10/02/2018
 Yên Bái
 10 triệu - 12 triệu
 10/02/2018
 Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 25/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Phú Yên, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 22/01/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm