Tuyển dụng nhanh tại Yên Bái

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 12 triệu
 06/04/2019
 Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 13/06/2019
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hưng Yên, Phú Thọ, Yên Bái

 Việc làm mới

 12 triệu - 30 triệu  31/03/2019
 Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 10 triệu - 12 triệu  06/04/2019
 Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu  13/06/2019
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hưng Yên, Phú Thọ, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu  15/04/2019
 Hà Nội, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Yên Bái, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  30/05/2019
 Bắc Giang, Nam Định, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái
 15 triệu - 20 triệu  31/05/2019
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu  05/04/2019
 Yên Bái

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm