Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2018
 Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 20/04/2018
 Bắc Ninh, Hòa Bình, Nam Định, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu
 07/04/2018
 Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 3 triệu - 5 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 15/04/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 6 triệu - 8 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 8 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 25 triệu - 30 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm