Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 20 triệu - 25 triệu  31/08/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 30 triệu  09/09/2019
 Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  10/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu  15/09/2019
 Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu  30/08/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  05/11/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  29/09/2019
 Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  28/08/2019
 Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  29/09/2019
 Hà Nội, Nam Định, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  11/11/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu  16/09/2019
 Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  30/08/2019
 Hà Nội, Vĩnh Phúc
 8 triệu - 12 triệu  15/09/2019
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu  31/08/2019
 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm