Tuyển dụng tiêu điểm

 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2019
 Hồ Chí Minh, Vĩnh Long

 Việc làm mới

 9 triệu - 15 triệu  15/12/2019
 Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long
 14 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu  15/12/2019
 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu  31/12/2019
 Hồ Chí Minh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu  15/12/2019
 Đồng Nai, Khánh Hòa, Kiên Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu  15/12/2019
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Long An, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu  31/12/2019
 Hồ Chí Minh, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu  28/12/2019
 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long
 7 triệu - 12 triệu  31/12/2019
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Cần Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 14 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang
 10 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm