Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu 30/06/2020
 Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu 11/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu 08/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 12 triệu - 30 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu 23/06/2020
 Bến Tre, Cà Mau, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long
 12 triệu - 30 triệu 17/06/2020
 Đồng Tháp, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu 15/06/2020
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Vĩnh Long

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Quản Lý Kinh Doanh Tiềm Năng (12-30 Triệu)

 12 triệu - 30 triệu
 17/06/2020
 Đồng Tháp, Vĩnh Long

NV Kỹ Thuật (sale) Nông Nghiệp (vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ)

 7 triệu - 10 triệu
 08/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long

Tài Xế Taxi Làm Tại Vĩnh Long

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2020
 Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh

 5 triệu - 7 triệu
 23/06/2020
 Bến Tre, Cà Mau, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long

Kỹ Sư Xây Dựng

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long

Nhân Viên Kỹ Thuật (sale) Nông Nghiệp

 7 triệu - 10 triệu
 11/06/2020
 An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Vĩnh Long