Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Nai, Khánh Hòa, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Long An, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long
 3 triệu - 5 triệu
 31/12/2018
 Cần Thơ, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 01/02/2019
 Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 15/12/2018
 Hà Nội, Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Tây Ninh, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2018
 Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long
 6 triệu - 10 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/12/2018
 Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu
 >= 30 triệu
 30/01/2019
 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Kiên Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2018
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu
 30/12/2018
 Bình Định, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Vĩnh Long

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm