Tuyển dụng nhanh tại Tuyên Quang

 Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu  30/06/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh, Tuyên Quang
 12 triệu - 18 triệu  15/06/2019
 Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu  07/06/2019
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang
 10 triệu - 12 triệu  29/05/2019
 Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu  18/06/2019
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Cạn
 Thương lượng 30/06/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 15 triệu  30/06/2019
 Tuyên Quang
 10 triệu - 12 triệu  31/05/2019
 Bắc Giang, Hải Dương, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu  24/07/2019
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm