VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 31/03/2018
 Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 >= 0
 31/03/2018
 Hải Dương, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 10/02/2018
 Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 25/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Phú Yên, Tuyên Quang, Yên Bái
 Thương lượng
 15/03/2018
 Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2018
 Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 16/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 Thương lượng
 15/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái
 20 triệu - 25 triệu
 26/02/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Sơn La, Thái Bình, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Tuyên Quang
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Đắc Lắc, Thừa Thiên Huê, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2018
 Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm