VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 04/06/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 27/05/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 14/06/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 22/06/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Tuyên Quang
 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2018
 Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Quảng Ninh, Tuyên Quang
 10 triệu - 12 triệu
 20/08/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 20 triệu - 25 triệu
 15/06/2018
 Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 17/08/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái
 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Tuyên Quang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Tuyên Quang
 Thương lượng
 30/06/2018
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 >= 30 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm