Việc làm mới

 7 triệu - 20 triệu
 30/11/2018
 Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 01/01/2019
 Hà Nội, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 15/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 12/12/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu
 16/12/2018
 Hải Phòng, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái
 1 triệu - 3 triệu
 31/12/2018
 Hải Phòng, Lào Cai, Nam Định, Tuyên Quang, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2019
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 02/12/2018
 Hà Nội, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 24/07/2019
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm