Tuyển dụng tiêu điểm

 25 triệu - 30 triệu
 31/03/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh

 VIỆC LÀM MỚI

 Thương lượng
 30/04/2018
 Trà Vinh
 1 triệu - 3 triệu
 24/05/2018
 Trà Vinh
 25 triệu - 30 triệu
 31/03/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh
 >= 30 triệu
 30/03/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 20/02/2018
 An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2018
 Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/03/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/03/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 02/03/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Bến Tre, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 27/03/2018
 Bạc Liêu, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh
 3 triệu - 5 triệu
 10/02/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh
 5 triệu - 7 triệu
 28/01/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Long An, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Trà Vinh
 1 triệu - 3 triệu
 22/03/2018
 Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm