Tuyển dụng tiêu điểm

 25 triệu - 30 triệu
 31/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh

 VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 22/06/2018
 Bến Tre, Cà Mau, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Long An, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 26/05/2018
 Hồ Chí Minh, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh
 25 triệu - 30 triệu
 31/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 28/06/2018
 Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Trà Vinh, Bạc Liêu, An Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 17/06/2018
 Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 17/06/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Long An, Trà Vinh
 Thương lượng
 30/06/2018
 Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 25 triệu - 30 triệu
 31/05/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 12/06/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 01/06/2018
 Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Bến Tre, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu
 11/06/2018
 Bình Dương, Tây Ninh, Trà Vinh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm