VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 22/06/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 04/06/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 26/05/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn
 5 triệu - 7 triệu
 27/05/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 14/06/2018
 Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Tuyên Quang
 10 triệu - 15 triệu
 20/06/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng
 10 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Bắc Cạn, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Cao Bằng, Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Cạn
 8 triệu - 15 triệu
 20/06/2018
 Bắc Cạn
 15 triệu - 20 triệu
 20/06/2018
 Bắc Cạn, Cao Bằng
 8 triệu - 15 triệu
 20/06/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn
 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2018
 Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm