Tuyển dụng tiêu điểm

 12 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
 5 triệu - 8 triệu
 30/05/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Tiền Giang

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bến Tre, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang
 4 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 22/06/2018
 Bến Tre, Cà Mau, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh
 12 triệu - 20 triệu
 30/05/2018
 Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Cà Mau, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang
 10 triệu - 15 triệu
 30/06/2018
 Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Tiền Giang, Khác
 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2018
 Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2018
 Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2018
 Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2018
 Tiền Giang
 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2018
 Tiền Giang
 5 triệu - 8 triệu
 30/05/2018
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Tiền Giang
 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Tiền Giang

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm