Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 09/07/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Cạn, Tuyên Quang
 5 triệu - 7 triệu
 15/07/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 05/07/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hòa Bình
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên
 6 triệu - 8 triệu
 30/08/2018
 Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2018
 Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
 7 triệu - 12 triệu
 30/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 11/07/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 >= 30 triệu
 10/09/2018
 Bắc Ninh, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Thái Nguyên
 8 triệu - 15 triệu
 10/09/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huê, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/07/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên
 Thương lượng
 18/07/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên
 25 triệu - 30 triệu
 30/07/2018
 Thái Nguyên
 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2018
 Bắc Cạn, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm