Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Tây
 5 triệu - 7 triệu
 21/04/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Yên Bái, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 18/04/2018
 Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên
 Thương lượng
 06/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên
 Thương lượng
 12/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên
 Thương lượng
 04/04/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa
 6 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 Thương lượng
 12/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 Thương lượng
 20/04/2018
 Bắc Ninh, Hòa Bình, Nam Định, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 21/04/2018
 Hà Nội, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm