Tuyển dụng nhanh tại Thái Nguyên

 Tuyển dụng tiêu điểm

 VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên
 5 triệu - 12 triệu
 31/01/2018
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 Thương lượng
 15/03/2018
 Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Thái Nguyên
 5 triệu - 7 triệu
 19/02/2018
 Thái Nguyên
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên
 Thương lượng
 30/01/2018
 Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm