VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 16/06/2018
 Hà Nội, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hà Tây, Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 13/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 07/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Nghệ An, Thái Bình
 10 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Bắc Cạn, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình
 8 triệu - 9 triệu
 30/05/2018
 Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Bình
 6 triệu - 8 triệu
 30/05/2018
 Thái Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Thái Bình
 Thương lượng
 30/05/2018
 Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Thái Bình
 6 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Thái Bình
 Thương lượng
 31/05/2018
 Thái Bình
 3 triệu - 5 triệu
 31/05/2018
 Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm