Tuyển dụng tiêu điểm

 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh

 VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh
 Thương lượng
 28/02/2018
 Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 28/02/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang
 Thương lượng
 28/02/2018
 Tây Ninh
 Thương lượng
 28/02/2018
 Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Tây Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 02/04/2018
 Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh
 4 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2018
 Tây Ninh
 10 triệu - 12 triệu
 28/02/2018
 Tây Ninh
 Thương lượng
 15/02/2018
 Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Kiên Giang, Tây Ninh, Tiền Giang
 12 triệu - 15 triệu
 02/04/2018
 Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Tây Ninh

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm