Việc làm mới

 16 triệu - 20 triệu
 20/12/2018
 Nghệ An, Sơn La, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 14/01/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Sơn La, Vĩnh Phúc, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 13/11/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 21/01/2019
 Hà Nội, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Sơn La
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Sơn La
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hà Nội, Sơn La, Hà Giang
 Thương lượng
 20/11/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Sơn La
 Thương lượng
 20/11/2018
 Hà Nội, Hà Giang, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 31/12/2018
 Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 25/12/2018
 Sơn La
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hòa Bình, Nghệ An, Ninh Bình, Sơn La, Thanh Hóa
 Thương lượng
 04/12/2018
 Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Sơn La, Thanh Hóa
 Thương lượng
 30/11/2018
 Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Sơn La, Thanh Hóa
 Thương lượng
 07/12/2018
 Hòa Bình, Ninh Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Yên Bái

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm