Việc làm mới

 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Bắc Cạn
 5 triệu - 7 triệu
 17/04/2019
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 17/04/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 21/01/2019
 Hà Nội, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 17/04/2019
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La
 Thương lượng
 30/01/2019
 Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Sơn La
 6 triệu - 10 triệu
 31/01/2019
 Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2019
 Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2019
 Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Sơn La
 16 triệu - 20 triệu
 30/01/2019
 Sơn La, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2019
 Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm