Tuyển dụng nhanh tại Sơn La

 Việc làm mới

 20 triệu - 25 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Sơn La
 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu  17/04/2019
 Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu  17/04/2019
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu  17/04/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu  17/04/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Sơn La
 15 triệu - 20 triệu  30/03/2019
 Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Quảng Trị, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu  28/03/2019
 Hà Nội, Hà Giang, Sơn La
 10 triệu - 12 triệu  28/03/2019
 Hà Giang, Sơn La, Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu  31/03/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Sơn La, Thái Bình
 15 triệu - 20 triệu  31/05/2019
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc, Yên Bái
 3 triệu - 5 triệu  22/04/2019
 Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu  24/07/2019
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm