VIỆC LÀM MỚI

 5 triệu - 7 triệu
 13/06/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên
 5 triệu - 7 triệu
 07/06/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên
 7 triệu - 10 triệu
 27/05/2018
 Hà Nội, Sơn La, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh
 7 triệu - 10 triệu
 01/06/2018
 Hà Nội, Quảng Bình, Nghệ An, Lào Cai, Sơn La
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Nghệ An, Sơn La, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Vĩnh Phúc
 5 triệu - 7 triệu
 08/08/2018
 Hà Nội, Bắc Cạn, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Lạng Sơn, Sơn La
 5 triệu - 7 triệu
 19/06/2018
 Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Sơn La
 20 triệu - 25 triệu
 15/06/2018
 Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La
 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2018
 Hà Nội, Sơn La

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm