Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu
 20/12/2018
 An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2018
 An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 30/12/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 31/12/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2019
 Trà Vinh, Cà Mau, Sóc Trăng, Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2019
 Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2018
 An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2019
 Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Hồ Chí Minh, Tây Ninh
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2018
 Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long
 Thương lượng
 31/12/2018
 Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2019
 Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
 Thương lượng
 05/02/2019
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2019
 Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2019
 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 5 triệu - 7 triệu
 16/12/2018
 Sóc Trăng
 20 triệu - 25 triệu
 25/12/2018
 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2018
 Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm