Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 6 triệu - 15 triệu  30/09/2019
 Hải Phòng, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 15 triệu - 25 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên
 10 triệu - 20 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu  15/10/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu  30/09/2019
 Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Nam Định, Quảng Ninh
 7 triệu - 17 triệu  30/10/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 8 triệu - 15 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh
 15 triệu - 25 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên
 20 triệu - 25 triệu  30/09/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Nguyên

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy Khoan Xoay Cầu

 15 triệu - 20 triệu
 15/10/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh