Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  24/07/2019
 Bình Thuận, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 16 triệu - 30 triệu  31/05/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
 10 triệu - 20 triệu  20/06/2019
 Quảng Ninh
 15 triệu - 30 triệu  31/05/2019
 Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc
 8 triệu - 20 triệu  04/07/2019
 Quảng Ninh
 16 triệu - 20 triệu  23/07/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu  30/06/2019
 Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu  22/06/2019
 Quảng Ninh
 5 triệu - 7 triệu  31/05/2019
 Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  31/05/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
 10 triệu - 12 triệu  31/05/2019
 Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
 7 triệu - 10 triệu  20/05/2019
 Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu  30/06/2019
 Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 17 triệu  31/05/2019
 Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc
 12 triệu - 15 triệu  31/07/2019
 Hà Nội, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh
 12 triệu - 15 triệu  18/06/2019
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm