VIỆC LÀM MỚI

 8 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre
 1 triệu - 3 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ
 10 triệu - 12 triệu
 26/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 20 triệu - 25 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 15 triệu - 20 triệu
 02/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
 Thương lượng
 15/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Hà Tĩnh
 Thương lượng
 30/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Tĩnh
 Thương lượng
 10/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 25/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 15/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 23/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
 5 triệu - 7 triệu
 31/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 23/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 23/03/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm