VIỆC LÀM MỚI

 10 triệu - 12 triệu
 19/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai
 10 triệu - 12 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 01/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 4 triệu - 5 triệu
 01/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 01/07/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 10 triệu - 12 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Đà Nẵng
 5 triệu - 7 triệu
 30/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 1 triệu - 3 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Khánh Hòa
 15 triệu - 20 triệu
 15/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 15 triệu
 22/06/2018
 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 15/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 10/06/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu
 12 triệu - 15 triệu
 10/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 5 triệu - 7 triệu
 22/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 Thương lượng
 31/05/2018
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm