VIỆC LÀM MỚI

 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2018
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị
 Thương lượng
 30/06/2018
 Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị
 7 triệu - 10 triệu
 30/05/2018
 Quảng Trị, Quảng Bình
 7 triệu - 10 triệu
 01/06/2018
 Hà Nội, Quảng Bình, Nghệ An, Lào Cai, Sơn La
 12 triệu - 15 triệu
 22/06/2018
 Gia Lai, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Bình, Thừa Thiên Huê
 25 triệu - 30 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa
 >= 30 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê, Khác
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu
 31/05/2018
 Quảng Bình, Quảng Trị
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa
 20 triệu - 25 triệu
 18/06/2018
 Bình Phước, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Bình, Vĩnh Long
 12 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 9 triệu - 15 triệu
 30/05/2018
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi
 20 triệu - 25 triệu
 15/06/2018
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 10 triệu - 12 triệu
 15/06/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Bình
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Quảng Bình
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị
 7 triệu - 10 triệu
 17/06/2018
 Bạc Liêu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Bình, Thừa Thiên Huê

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm