Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Quảng Bình
 5 triệu - 30 triệu  31/03/2019
 Quảng Bình, Thừa Thiên Huê
 12 triệu - 15 triệu  05/04/2019
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 20 triệu - 25 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Sơn La
 12 triệu - 15 triệu  25/03/2019
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu  31/05/2019
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Quảng Bình
 7 triệu - 10 triệu  31/05/2019
 Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 16 triệu - 20 triệu  30/03/2019
 Bắc Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Quảng Bình
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Tháp, Quảng Bình, Quảng Trị
 10 triệu - 12 triệu  30/04/2019
 Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Sơn La
 8 triệu - 12 triệu  22/05/2019
 Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 10 triệu - 12 triệu  31/03/2019
 Quảng Bình, Thừa Thiên Huê
 5 triệu - 7 triệu  31/03/2019
 Thừa Thiên Huê, Quảng Bình
 5 triệu - 7 triệu  18/06/2019
 Hà Tĩnh, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu  18/06/2019
 Hà Tĩnh, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa
 10 triệu - 12 triệu  25/03/2019
 Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Ngãi

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Thợ Hàn, Lắp Dựng Kết Cấu Thép

 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2019
 Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê