Tuyển dụng nhanh tại Phú Yên

 VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Bình Định, Hà Tĩnh, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 Thương lượng
 30/06/2018
 Bình Định, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên
 15 triệu - 20 triệu
 28/08/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Yên
 15 triệu - 20 triệu
 28/08/2018
 Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi, Gia Lai
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2018
 Đắc Lắc, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Đắc Lắc, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê
 20 triệu - 25 triệu
 30/06/2018
 Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Bình Định, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú Yên
 Thương lượng
 01/07/2018
 Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Bình Định, Đắc Lắc, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Phú Yên
 Thương lượng
 09/09/2018
 Phú Yên
 Thương lượng
 09/09/2018
 Phú Yên
 8 triệu - 20 triệu
 30/06/2018
 Phú Yên
 10 triệu - 12 triệu
 09/07/2018
 Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Phú Yên
 5 triệu - 7 triệu
 02/09/2018
 Phú Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm