VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 25/01/2018
 Hà Nội, Cao Bằng, Phú Yên, Tuyên Quang, Yên Bái
 10 triệu - 12 triệu
 21/03/2018
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên
 15 triệu - 20 triệu
 28/01/2018
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 15 triệu - 20 triệu
 28/01/2018
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 15 triệu - 20 triệu
 30/01/2018
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 30/03/2018
 Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 30/03/2018
 Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Phú Yên
 3 triệu - 5 triệu
 31/01/2018
 Phú Yên
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 Thương lượng
 31/01/2018
 Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên
 20 triệu - 25 triệu
 31/01/2018
 Bình Định, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi
 12 triệu - 15 triệu
 25/01/2018
 Bình Phước, Đắc Nông, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi
 10 triệu - 12 triệu
 27/01/2018
 Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 20/01/2018
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huê
 Thương lượng
 31/01/2018
 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Long An, Phú Yên
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2018
 Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm