Tuyển dụng tiêu điểm

 10 triệu - 15 triệu
 30/09/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Phú Thọ

 Việc làm mới

 20 triệu - 25 triệu 30/09/2020
 Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu 25/09/2020
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Đồng Nai, Phú Thọ
 20 triệu - 25 triệu 30/09/2020
 Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 10 triệu - 15 triệu 30/09/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ
 20 triệu - 25 triệu 25/09/2020
 Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc
 20 triệu - 25 triệu 30/11/2020
 Phú Thọ
 15 triệu - 20 triệu 30/09/2020
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Đồng Nai, Phú Thọ
 15 triệu - 20 triệu 30/09/2020
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu 30/09/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Phú Thọ
 20 triệu - 25 triệu 18/12/2020
 Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 20 triệu - 30 triệu 30/09/2020
 Bắc Cạn, Bắc Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ
 20 triệu - 25 triệu 30/09/2020
 Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kinh Doanh Trình Dược Viên_lương 12-25tr

 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2020
 Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Đồng Nai, Phú Thọ