Tuyển dụng nhanh tại Phú Thọ

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu  30/01/2020
 Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng
 10 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nam, Tuyên Quang, Nghệ An
 12 triệu - 15 triệu  31/12/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu  12/12/2019
 Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái
 5 triệu - 7 triệu  19/12/2019
 Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái
 7 triệu - 10 triệu  12/12/2019
 Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang
 20 triệu - 25 triệu  20/12/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu  09/01/2020
 Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hưng Yên
 7 triệu - 10 triệu  31/12/2019
 Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên
 10 triệu - 12 triệu  30/12/2019
 Hà Nam, Hải Phòng, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa
 12 triệu - 15 triệu  30/12/2019
 Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Phú Thọ
 10 triệu - 12 triệu  15/12/2019
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ
 10 triệu - 12 triệu  20/12/2019
 Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa
 15 triệu - 20 triệu  31/12/2019
 Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu  30/01/2020
 Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Phiên Dịch Tiếng Trung

 12 triệu - 15 triệu
 31/12/2019
 Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ, Thanh Hóa