Tuyển dụng nhanh tại Ninh Thuận

 Tuyển dụng tiêu điểm

 6 triệu - 8 triệu
 20/11/2018
 Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận

 Việc làm mới

 6 triệu - 8 triệu
 20/11/2018
 Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2018
 Hải Phòng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Bình Thuận, Khánh Hòa, Kon Tum, Ninh Thuận
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2018
 Bình Dương, Ninh Thuận, Tây Ninh
 7 triệu - 12 triệu
 30/12/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Ninh Thuận, Tây Ninh
 Thương lượng
 31/12/2018
 Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tây Ninh
 Thương lượng
 30/11/2018
 Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Ninh Thuận
 10 triệu - 12 triệu
 09/12/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi
 5 triệu - 10 triệu
 30/11/2018
 Ninh Thuận
 10 triệu - 12 triệu
 20/11/2018
 Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Trị
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Hà Nội, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận, Trà Vinh
 3 triệu - 5 triệu
 22/11/2018
 Ninh Thuận
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Thuận
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Thuận
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2018
 Gia Lai, Kon Tum, Long An, Ninh Thuận, Tây Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm