VIỆC LÀM MỚI

 3 triệu - 5 triệu
 20/06/2018
 Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 11/06/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 16/06/2018
 Hà Nội, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hà Tây, Thái Bình
 7 triệu - 10 triệu
 22/06/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình
 6 triệu - 8 triệu
 30/05/2018
 Nam Định, Ninh Bình
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 Thương lượng
 30/06/2018
 Ninh Bình
 5 triệu - 8 triệu
 30/06/2018
 Ninh Bình
 5 triệu - 8 triệu
 30/06/2018
 Ninh Bình
 5 triệu - 8 triệu
 30/06/2018
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2018
 Ninh Bình
 3 triệu - 5 triệu
 30/06/2018
 Ninh Bình
 Thương lượng
 21/08/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Ninh Bình
 12 triệu - 15 triệu
 22/06/2018
 Gia Lai, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Bình, Thừa Thiên Huê
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2018
 Ninh Bình, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2018
 Đà Nẵng, Nghệ An, Ninh Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm