VIỆC LÀM MỚI

 3 triệu - 5 triệu
 01/03/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang, Hà Nam, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 10/03/2018
 Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 28/03/2018
 Ninh Bình
 10 triệu - 12 triệu
 03/03/2018
 Hà Nội, Ninh Bình, Vĩnh Phúc
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2018
 Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, Thanh Hóa
 5 triệu - 7 triệu
 08/04/2018
 Ninh Bình
 10 triệu - 12 triệu
 08/04/2018
 Ninh Bình
 12 triệu - 15 triệu
 08/04/2018
 Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 26/02/2018
 Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 26/04/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình
 7 triệu - 10 triệu
 10/03/2018
 Ninh Bình
 Thương lượng
 31/03/2018
 Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 6 triệu - 8 triệu
 28/02/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm