VIỆC LÀM MỚI

 7 triệu - 10 triệu
 01/04/2018
 Hà Nội, Hưng Yên, Lai Châu, Nam Định, Nghệ An
 5 triệu - 7 triệu
 26/03/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình
 10 triệu - 12 triệu
 10/04/2018
 Bắc Giang, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Tây Ninh
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình
 Thương lượng
 30/03/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình
 12 triệu - 15 triệu
 15/04/2018
 Hà Nội, Bắc Giang, Nam Định, Quảng Ninh, Thanh Hóa
 Thương lượng
 20/04/2018
 Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2018
 Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa
 7 triệu - 10 triệu
 06/05/2018
 Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình
 5 triệu - 7 triệu
 30/04/2018
 Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Phú Thọ, Nam Định
 5 triệu - 12 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình
 5 triệu - 12 triệu
 31/03/2018
 Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình

 VIỆC THEO NGÀNH NGHỀ

Xem thêm