Tuyển dụng tiêu điểm

 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2019
 Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 9 triệu - 20 triệu
 31/03/2019
 An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An
 10 triệu - 14 triệu  31/03/2019
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng
 20 triệu - 25 triệu  15/04/2019
 An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu  30/03/2019
 Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 9 triệu - 20 triệu  31/03/2019
 An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng
 7 triệu - 15 triệu  31/03/2019
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu  31/03/2019
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu  30/03/2019
 Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu  30/04/2019
 Bạc Liêu, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Bến Tre, Đồng Nai
 7 triệu - 15 triệu  30/04/2019
 Bạc Liêu, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bình Phước, Quảng Nam, Tây Ninh
 5 triệu - 7 triệu  31/03/2019
 Bạc Liêu
 5 triệu - 7 triệu  31/03/2019
 Bạc Liêu
 7 triệu - 10 triệu  31/03/2019
 Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Cà Mau, Long An, Sóc Trăng
 Thương lượng 30/04/2019
 Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu  30/03/2019
 Bạc Liêu

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

 7 triệu - 15 triệu
 31/03/2019
 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng